Trang thông tin điện tử
Xã Long Phước

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Long Phước

PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THANH NIÊN NĂM 2023
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ không sử dụng tiền mặt. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ số trong đoàn viên, hội viên thanh niên phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, tư duy của đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng trong chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
“Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”  là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; đổi mới, đa dạng hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức.
Xem thêm
Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%
Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo đó, tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%.
Xem thêm